KO_twitter_ad_sales_ver2.png
KO_Ekzekutimi i kampanjave të integruara të marketingut në kanale_01.jpg
KO_Httpool është një rrjet i reklamimit në shumë kanale_02.jpg
KO_Dërgojmë mesazhin tuaj në të gjitha kanalet dhe pajisjet_03.jpg

Është koha e ekraneve të shumëfishtë dhe kryerjes së shumë detyrave në të njëjtën kohë. Dhe prapëseprapë ekzekutimi i një kampanje të integruar në kanale dhe pajisje të ndryshme paraqet një sfidë të madhe

Httpool është i vendosur që të ndryshojë këtë

Reklamuesi

Arrij audiencën e përcaktuar nëpër kanalet dhe mjetet

Botuesi

Rrit të ardhurat e reklamimit për ueb faqen tuaj apo aplikacionin e telefonit mobil

Rreth nesh

Httpool është një rrjet i ndërthurur i kanaleve të reklamimit me 18 zyre në Europë dhe në Azi. Kemi ofertën më të gjerë të produkteve të reklamimit dhe zgjidhjeve në kanale dhe pajisje të ndryshme

Mëso më shumë